• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  crest factor, value
  crest value
  maximum
  maximum value
  peak
  giá trị đỉnh tới đỉnh
  peak-to-peak value
  giá trị đỉnh-đáy
  peak-to-valley value (PVvalue)
  giá trị đỉnh-đỉnh
  peak-to-peak valley value
  giá trị đỉnh-đỉnh
  peak-to-peak value
  phép đo giá trị đỉnh
  peak value measurement
  peak value
  giá trị đỉnh tới đỉnh
  peak-to-peak value
  giá trị đỉnh-đỉnh
  peak-to-peak value
  phép đo giá trị đỉnh
  peak value measurement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X