• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  leading
  line spacing
  chọn giãn cách dòng
  Select Line Spacing
  lập giãn cách dòng
  Set Line Spacing (SLS)
  row pitch
  spacing
  chọn giãn cách dòng
  Select Line Spacing
  lập giãn cách dòng
  Set Line Spacing (SLS)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X