• Thông dụng

  Flat bit.
  Giãm tre
  A flat bit ob bamboo.
  Như giãm cối
  Như giăm kên
  Strenthen will flat bits of bamboo.
  Giăm cối xay
  To strenthen a mill with flat bits of bamboo.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X