• Thông dụng

  Leave for good.
  Lần này thì giũ áo thôi
  To leave for good this time.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X