• Thông dụng

  Be demobilized, be discharged [honourably] from the army.
  Hết hạn tòng quân được giải ngũ
  To be demobilized affter onne's term of compulsory military service.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X