• Thông dụng

  Tread on, trample upon.
  Đừng dẫm lên luống hoa Don t tread on the flower-beds [[ !]]
  To fail (in an examination)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X