• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  injection well
  giếng bơm nén khí
  gas injection well
  input well
  giếng bơm nén khí
  gas input well
  intake well

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X