• Thông dụng

  Danh từ

  Pump
  bơm xe đạp
  a bicycle pump
  bơm chữa cháy
  a fire-extinguisher
  bơm chân không
  a vacuum pump

  Động từ.

  To pump, to inflate, to blow up
  máy bơm nước
  a machine for pumping water, a mechanical water-pump
  bơm thuốc trừ sâu
  to spray insecticide
  quả bóng bơm rất căng
  a well-inflated balloon
  bơm xe
  to inflate the tyres of a vehicle
  To exaggerate
  bơm phồng khó khăn
  to exaggerate the difficulties
  không bơm to khuyết điểm của người khác khi phê bình
  when criticizing, never exaggerate the other people's mistakes
  To boost (the spirit of)
  bơm cho mấy câu
  to boost someone's spirit with a few sentences
  bơm thêm tinh thần cho bọn tay sai
  to further boost the spirit of the hirelings

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X