• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  control limit
  giới hạn kiểm tra dưới
  lower control limit
  giới hạn kiểm tra trên
  upper control limit
  control of exposure to fumes
  waiting line

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X