• Thông dụng

  Danh từ

  Hour
  nửa giờ
  half an hour
  Time
  đúng giờ rồi
  Time's up!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X