• Thông dụng

  *

  Already; then; after
  mười một giờ rồi
  Eleven o'clock already
  Ago
  mười năm rồi
  ten years ago

  Động từ

  To finish
  rồi chưa
  Have you finished?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X