• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  link control protocol
  giao thức điều khiển liên kết logic
  LLC Protocol (LogicalLink Control Protocol)
  giao thức điều khiển liên kết logic
  Logical Link Control Protocol (LLCprotocol)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X