• Thông dụng

  Vague, not founded on facts, ill-founded.
  Phán đoán hàm hồ
  To make a vague judgement, to make a judgement not founded on facts.
  Một nhân xét hàm hồ
  An ill-founded observation.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X