• Thông dụng

  Danh từ
  lake
  paste

  Động từ

  To glue; to starch
  hồ quần áo
  to glue linen

  Danh từ

  Mortar
  thợ hồ
  mason

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X