• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  brake block
  brake shoe
  hàm thắng thứ cấp
  secondary brake shoe
  brake shoes

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X