• Thông dụng

  Danh từ

  Summer
  kỳ nghỉ
  The summer holidays
  Danh từ
  sidewalk; pavement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X