• Thông dụng

  Động từ.

  To rest; to repose; to take a rest.
  tối nay chúng ta nghỉ đâu
  Where do we rest tonight?

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cease
  free
  idle
  âm hưởng nghỉ
  idle tone
  chế độ nghỉ tự động
  automatic idle mode
  danh sách (các trạm) nghỉ
  idle list
  thời gian nghỉ
  idle time
  tiếng ồn trên đường kênh nghỉ
  idle channel noise
  điều kiện nghỉ của mạch
  idle circuit condition
  đường dâu nghỉ
  idle line
  đường kênh nghỉ
  idle channel
  motionless
  pause
  tín hiệu nghỉ
  pause signal
  quiescent
  trạng thái nghỉ
  quiescent state
  rest
  áp lực nghỉ
  earth pressure at rest
  áp lực nghỉ
  pressure at rest
  áp lực đất trạng thái nghỉ
  earth pressure at rest
  bãi nghỉ
  rest area
  càng trượt nghỉ
  rest skids
  chế độ làm việc nghỉ ngơi
  conditions of labor and rest
  chiếu nghỉ
  iron step for rest
  chiếu nghỉ chân (thang)
  iron step for rest
  chu kỳ nghỉ
  rest period
  góc nghỉ
  angle of rest
  góc nghỉ
  visual of rest
  khối lượng nghỉ
  rest mass
  khu nghỉ
  rest area
  ma sát nghỉ
  friction of rest
  móc nghỉ
  hoop for rest
  móc nghỉ
  ring for rest
  năng lượng của khối lượng nghỉ
  rest mass energy
  năng lượng nghỉ
  rest energy
  nhà nghỉ
  rest house
  phòng nghỉ ngơi
  rest room
  sự nghỉ ngơi ngắn hạn
  short-term rest
  sự nghỉ tuyệt đối
  absolute rest
  tần số nghỉ
  rest frequency
  tần số nghỉ của vạch
  rest line frequency
  thế nghỉ (giữa điện cực chất điện phân)
  rest potential
  thời gian nghỉ
  rest period
  thời kỳ nghỉ
  rest period
  thời kỳ nghỉ ngơi
  rest period
  trại nghỉ
  rest camp
  trạm nghỉ ngơi dọc tuyến
  roadside rest area
  trạm đỗ xe nghỉ ngơi dọc tuyến
  safety roadside rest area
  trạng thái nghỉ
  at-rest state
  trạng thái nghỉ
  rest state
  trạng thái nghỉ
  state of rest
  vật nghỉ
  body at rest
  vị trí nghỉ (kim đo)
  rest position
  điểm nghỉ
  rest point
  điều kiện làm việc nghỉ ngơi
  conditions of labor and rest

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  reckon
  dark

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X