• Thông dụng

  (cũng nói hăng tiết) Have a flare-up of zeal (enthusiasm...).
  Nửa đêm hăng máu dậy học cho đến sáng
  To have a flare-up of zeal at midnight, get up and read ones lesson till dawn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X