• Thông dụng

  Động từ

  To study; to learn; to read
  anh học tiếng Anh đã bao lâu
  How long have you been learning English?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X