• Thông dụng

  (từ cũ; nghĩa cũ) Village elders.
  Mời các vị hương lão ra đình
  To invite the village elders to come to the communal house.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X