• Thông dụng

  Phó từ (dùng phụ trước danh từ)

  Every, all
  các nước anh em trong phe hội chủ nghĩa
  all the brother countries in the socialist camp
  mời các đồng chí ngồi
  please sit down, everybody
  đủ các loại khác nhau
  every variety, all and sundry

  Động từ

  To pay the difference (in a trade-in), to give in compensation
  các thêm năm chục đồng để đổi xe đạp lấy xe mới
  to pay the difference of 50 dong to trade in ones old bicycle for a new one
  trả tiền các
  to pay the difference
  các vàng cũng không làm
  I wont do it even for a compensation in gold; nothing doing. I wont do it

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X