• Thông dụng

  Danh từ

  Trench; vault; cellar
  hầm rượu
  wine-cellar

  Động từ

  To stew; to braise; to simmer
  hầm thịt
  to stew beef
  To bake; to kiln
  hầm gạch
  to bake bricks

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X