• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gas constant
  hằng số khí tưởng
  perfect gas constant
  hằng số khí phổ biến
  absolute gas constant
  hằng số khí phổ biến
  universal gas constant
  hằng số khí tuyệt đối
  absolute gas constant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X