• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  decay constant

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  attenuation constant
  hằng số suy giảm âm
  acoustical attenuation constant
  hằng số suy giảm âm thanh
  acoustic attenuation constant
  hằng số suy giảm lặp
  iterative attenuation constant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X