• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  variation factor

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  coefficient (of variation)
  hệ số biến đổi của vận tốc
  coefficient of variation in speed
  conversion factor
  conversion rate
  conversion ratio
  Transform Coefficient (TCOEF)
  transformation coefficient

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X