• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  wellpoint system

  Giải thích VN: Các điểm khoan nhằm bảo vệ hố đào trong xây [[dựng. ]]

  Giải thích EN: A row or rows of wellpoints used to protect a construction excavation.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X