• Thông dụng

  Động từ

  To tell, to say
  bảo sao nghe vậy
  to believe what one is told
  ai bảo anh thế
  who told you?
  ai không đi thì bảo
  let him who doesn't want to go just say so
  bảo làm nấy
  to do what one is told
  bảo lại
  tell him to stay

  Khẩu ngữ

  It serves one right
  thi hỏng phải ai bảo lười học
  his failure at the exam was no surprise, it serves him right for being lazy
  ai bảo đi nắng không đội bị cảm nắng phải
  his sunstroke served him right for having gone into the sun without a hat
  bụng bảo dạ
  to think to oneself, to take counsel of oneself

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X