• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hydroxide
  amoni hiđroxit
  ammonium hydroxide
  kali hiđrôxit
  potassium hydroxide
  natri hiđroxit
  sodium hydroxide
  nhôm hiđroxit, Al (OH) 3
  aluminium hydroxide
  sự xử bằng natri hiđroxit
  sodium hydroxide treating

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X