• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  kalium
  pin kali
  kalium cell
  pin kali (loại khô)
  kalium cell
  potassium
  cacbonat kali
  potassium carbonate
  clorat kali
  potassium chlorate
  clorua kali
  chloride (ofpotassium)
  clorua kali
  potassium fluoride
  kali aluminat
  potassium aluminate
  kali axetat
  potassium acetate
  kali cacbonat
  potassium carbonate
  kali cloorua
  potassium chloride
  kali clorat
  potassium chlorate
  kali clorua
  potassium chloride
  kali ferat
  potassium ferrate
  kali ferit
  potassium ferrite
  kali hiđroxit
  potassium hydrate
  kali hiđrôxit
  potassium hydroxide
  kali hydro carbonat
  potassium bicarbonate
  kali hyđroxit
  potassium hydroxide
  kali manganat
  potassium manganate
  kali nhôm sunfat
  potassium aluminum sulfate
  kali nitrat
  potassium nitrate
  kali oxit
  potassium oxide
  kali pecmanganat
  potassium permanganate
  kali sunfat
  potassium sulfate
  loại muối kali tác động chống nấm, kháng trùng khử mùì
  potassium hydroxyquinoline
  loại muối kali, dùng tẩy trùng rửa sạch vết thương
  potassium permanganate
  ôxit kali
  potassium monoxide
  phèn kali
  potassium alum
  phèn kali
  potassium aluminum sulfate
  phép thử bằng kali
  potassium test
  potassium (k)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X