• Thông dụng

  Potential difference.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  PD (potential difference)
  potential difference
  hiệu thế tiếp xúc
  contact potential difference

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X