• Thông dụng

  Put off the fighting, postpone a battle.
  Temporize, try to gain time, use dilatory tactics.
  Kế hoãn binh
  Dilatory tactics.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X