• Thông dụng

  Động từ
  to defer; to postpone; to delay; to put off

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cessation
  cut off
  deferred
  bước trì hoãn
  deferred step
  cảnh báo bảo dưỡng trì hoãn
  Deferred Maintenance Alarm (DMA)
  cuộc gọi thủ tục bị trì hoãn
  Deferred Procedure Call (DPC)
  in trì hoãn
  deferred print
  ngõ ra trì hoãn
  deferred exit
  ngõ vào trì hoãn
  deferred entry
  nhập trì hoãn
  deferred entry
  nhập xuất trì hoãn
  deferred input-output
  nhập/xuất trì hoãn
  deferred I/O
  sốc từ hoãn
  deferred shock
  sự báo nhận trì hoãn
  deferred acknowledgement of receipt
  sự ghi nhận trì hoãn
  deferred acknowledgement of receipt
  sự in trì hoãn
  deferred printing
  trạng thái trì hoãn
  deferred status
  địa chỉ trì hoãn
  deferred address
  đục trì hoãn
  deferred punch
  interruption
  stoppage
  suspend
  suspension
  tie-up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X