• Thông dụng

  Welcome, give a cheerful reception to.
  Hail(v)
  Hoan nghênh một vị khách quý
  To welcome a guest of honour.
  Hoan nghênh chính sách mới
  To give a cheerful reception to the new policy.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X