• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  end of block
  sự kết thúc khối
  end of block (EOB)
  End Of Block (EDB)
  EOB (end of block)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X