• Thông dụng

  Small table.
  kỷ chè khảm cừ
  A small mother-of-pearl inlaid tea-table.
  The sixth Heavenly stem.
  (địa lý) Period.
  Kỷ Giu-ra
  Jurassic period.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X