• Thông dụng

  Động từ
  to encrust; to inlay; to enchase

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  marquetry

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mosaic
  khảm thủy tinh
  glass mosaic
  kiến trúc khảm
  mosaic structure
  kiến trúc khảm lát
  mosaic structure
  kính khảm
  mosaic glass
  mặt khảm
  mosaic surface
  mặt nền kiểu khảm
  mosaic floor
  sàn khảm
  mosaic flooring
  sự khảm kính
  glass mosaic
  sự khảm thủy tinh
  glass mosaic
  tấm khảm
  mosaic tile
  tường kính khảm
  mosaic vitreous panel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X