• Thông dụng

  High skill, high technique.
  Biến kỹ năng thành kỹ xảo
  To turn one's skill into a high technique.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  artful
  craft
  effects
  effects trucage
  skill

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X