• Thông dụng

  Danh từ

  Cream; ice-cream
  kem thoa mặt
  cold-cream

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  ointment

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  inferior
  enclose

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  less than

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  cream

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nickel silver
  zinc
  zincky
  forceps
  pin vice
  pliers

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X