• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  client-server
  cấu trúc khách/chủ
  client/Server architecture
  kiến trúc khách-chủ
  client-server architecture
  mạng khách/chủ
  client/Server network
  hình khách-chủ
  client-server model
  điện toán Khách-Chủ
  client-server computing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X