• Thông dụng

  Động từ

  To claw
  bị hổ cấu rách mặt
  to have one's face clawed by a tiger
  To nib, to pinch
  cấu miếng xôi
  to nip off a bit of sticky rice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X