• Thông dụng

  Stich summarily.
  Khíu chỗ quần toạc
  To stich summarily a tear inone's trousers.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X