• Thông dụng

  Nasty.
  Chơi khăm ai
  To play a nasty trick on someone.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X