• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  boot
  system initialization
  bảng khởi động hệ thống
  system initialization table (SIT)
  khởi động hệ thống tự động
  automated system initialization
  sự khởi động hệ thống tự động
  automated system initialization (ASI)
  system start up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X