• Thông dụng

  Danh từ

  Gift; talent; instinct
  khiếu về âm nhạc
  to have an instinct for music

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  flair

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X