• Thông dụng

  (be) overjoyed.
  Thằng được đi xem xiếc khoái chí cười
  The little boy laughed, overjoyed at being allowed to go to the circus.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X