• Thông dụng

  Danh từ
  Head louse
  Will, ambition

  Từ nối

  (đi với từ) To, down to
  nhân dân ta từ Bắc chí nam từ già chí trẻ ai cũng tha thiết với sự nghiệp bảo vệ đất nước
  our people from North to South, from young to old, have all at heart national defence
  từ đầu chí cuối
  from the beginning down to the end

  Phó từ

  Utterly, extremely
  người bạn chí thân
  an utterly close friend, a bosom friend
  nói chí phải
  to talk extremely good sense

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X