• Thông dụng

  Consolidate, strengthen, bring to full strength.
  Kiện toàn biên chế một quan
  To strengthen the staff of an organization.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X