• Thông dụng

  Danh từ

  Bale; parcel; package
  bưu kiện
  pariel post

  Động từ

  To sue; to enter; to institute
  kiện về tội phỉ báng
  to sue for libel

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bale
  hàng đóng kiện
  bale cargo
  kiện rác
  waste bale
  máy bốc xếp kiện
  bale loader
  đai kiện
  bale hoop
  pack
  kiện lớp bọc
  skin pack
  kiện thanh chắn
  boom pack
  máy dán nhãn mặt trước kiện
  front of pack labeler
  máy dán nhãn mặt trước kiện
  front of pack labeller
  packet
  thiết bị đóng kiện-dỡ kiện
  packet assembler-disassembler (PAD)
  thiết bị đóng kiện-dỡ kiện
  PAD (packetassembler-disassembler)
  được đóng kiện
  enclosed in a packet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X