• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  technical and economic
  chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
  technical and economic characteristics
  chuẩn kinh tế kỹ thuật
  technical and economic model
  chuẩn kinh tế kỹ thuật
  technical and economic prototype
  hiệu quả kinh tế kỹ thuật
  technical and economic efficiency
  số liệu kinh tế kỹ thuật
  technical and economic data

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X