• Thông dụng

  Động từ

  To encroach
  được đằng chân lân đằng đầu
  give him an inch, he'll take a mile
  To turn
  cắt lân nhau trực nhật
  to be on duty by turns (in turn)
  Danh từ.
  Phosphorus
  Unicorn, kylin
  Paper unicornhead (used in a traditional dance)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X